🍃

Nana Yamamoto

 
2001年東京生まれ。日本大学法学部新聞学科在籍。2021年7月にFrankyに入社。